UPS a střídače

Pro aplikace v energetice a v průmyslu používáme UPS a střídače od firmy GUTOR.

Zařízení GUTOR se odlišuje od jiných výrobců v této komoditě především svojí robustní konstrukcí umožňující nasazení i v těch nejnáročnějších aplikacích jako např. jaderná i klasická energetika a petrochemický průmysl.

Dalším aspektem odlišujícím zařízení GUTOR od jiných výrobců je způsob provedení vnitřního uspořádání zařízení s oddělením jednotlivých funkčních celků systému – vstupní a výstupní rozvaděčové pole, usměrňovač, invertorové moduly, statické spínače, řídící logika, signalizace, ovládání. Toto uspořádání umožňuje snadný přístup k jednotlivým prvkům zařízení při provádění pravidelné údržby a revizí. Další významnou předností je variabilita zařízení GUTOR, které je vždy sestaveno a vyrobeno dle konkrétního požadavku zákazníka. Zařízení se tedy vždy přizpůsobuje zákazníkovi a toto je považováno za standard.

Pro aplikace v průmyslu a v energetice, kde je požadavek na modulární provedení, používáme střídače od finské firmy ENEDO